Oferujemy

rozwiązania dla wszystkich!

Nie ma

zadań niemożliwych!

Z nami

osiągniesz sukces!

Integracja oddziałów firm

Bezpieczny dostęp do zasobów informatyczny dowolnej komórki firmy z jakiegokolwiek miejsca na świecie. Łączenie struktury IT oddziałów przedsiębiorstwa za pomocą technologii OpenVPN.

Sprzedaż i serwis serwerów sieciowych

Kompletne rozwiązania w zakresie instalacji, konfiguracji oraz obsługi serwerów pocztowych, webserwerów, serwerów maszyn wirtualnych pracujących na systemach Linux.

Audyty oprogramowania i zabezpieczeń IT

Profesjonalna weryfikacja działań przedsiębiorstwa w zakresie zarządzania oprogramowaniem, kontroli integralności danych oraz zabezpieczenia majątku firmy.

Ochrona danych osobowych

Wdrażanie stosownej dokumentacji oraz procedur związanych z ochroną danych osobowych, szkolenie personelu w zakresie przestrzegania przepisów w tym zakresie, na życzenie klienta nasi pracownicy pełnią rolę Inspektorów ochrony danych osobowych.