Dane osobowe

ep 3Ustawa o ochronie danych osobowych nakłada na przedsiębiorców przetwarzających dane osobowe wymogi dotyczące bezpieczeństwa przetwarzania tych danych, a w szczególności konieczność posiadania odpowiedniej polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemami informatycznymi w formie dokumentacji spełniającej wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
Przygotowujemy stosowną dokumentację oraz procedury dotyczące ochrony danych osobowych, a w szczególności:

  • politykę bezpieczeństwa w wersji tradycyjnej i elektronicznej,
  • instrukcję zarządzania systemem informatycznym,
  • procedury alarmowe,
  • klauzule informacyjne,
  • szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych.

Pełnimy rolę Inspektorów ochrony danych osobowych, nadzorujących przestrzeganie zasad ochrony, o których mowa w rozporządzeniu.