Dane osobowe

czytnik kart dostępowych
in Oferta

Ustawa o ochronie danych osobowych nakłada na przedsiębiorców przetwarzających dane osobowe wymogi dotyczące bezpieczeństwa przetwarzania tych danych, a w szczególności konieczność posiadania odpowiedniej polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemami informatycznymi w formie dokumentacji spełniającej wymagania Ustawy i Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku.
Przygotowujemy stosowną dokumentację oraz procedury dotyczące ochrony danych osobowych, a w szczególności:

  • politykę bezpieczeństwa w wersji tradycyjnej i elektronicznej,
  • instrukcję zarządzania systemem informatycznym,
  • procedury alarmowe,
  • szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych.

Pełnimy rolę Administratora Bezpieczeństwa Informacji nadzorującego przestrzeganie zasad ochrony, o których mowa w ustawie.